Petitie

Tweede moderne vreemde taal in het voortgezet onderwijs moet blijven

 

Link naar de brief van Sander Dekker aan de kamer van 22-12-2016.

8 comments

 • Henri Pieper

  Ik heb de petitie ondertekend, maar ik vind het een slappe petitie.

  Denk aan de Europese akkoorden van Lissabon. Een moderne Europeaan moet minstens 2 talen op een behoorlijk niveau kunnen spreken. Dat is niet met de lessen in de onderbouw bereikt.

  Bovendien, dit uitgangspunt van Europa geldt ook voor Spanje, Portugal, Italië etc, landen met een niet zo’n grote traditie, als het om de beheersing van vreemde talen gaat. Zij streven ons intussen voorbij! En dat terwijl wij vroeger geroemd werden om onze kennis van de mvt.

  Good old times!!!

  • Ik ben het eens met Henri. TWEE vreemde talen naast Engels moeten in de onderbouw worden aangeboden. Vervolgens dienen twee talen (desnoods Engels plus één andere) op ‘independent user-niveau’ te worden afgesloten (min. B2 dus voor alle vaardigheden). Alleen dan kunnen de toekomstige Nederlandse volwassenen op Europees niveau mobiel en communicatief actief zijn. Dan worden ze vanzelf wel vaardig, waardig en aardig.

 • Kirsten van der Kwast (ouderwets drs...)

  Het is inderdaad allemaal idioot, dat hele plan voor onderwijs in 2032. Ik ben bijna blij dat ik “oud”ben hoewel dat ook geen feest is want als alleenstaande zorgen ze erover dat wij eruit moeten. Te duur of zo. Geef jonge onopgeleiden met een grote mond vooral de kans onze banen te krijgen maar wel mogen we doorwerken, alleen zitten wij allemaal thuis. Het is iets dat Levende Talen ook eens moet bekijken want het is idioot. Bij mijn vak DUits , een zogenaamd tekortvak, speelt dit heftig. Ik ben bijna 63 en kan aldus school helemaal niets meer. Als je niet gaat verzinnen ze schoolbreed de gekste dingen Leugens en dan eruit en dan pensioen en dat is niets meer waard. Volg dat ook eens. Het is echt nodig er ook aandacht aan te geven.

  En uiteraard zijn talen belangrijk niet alleen in de onderbouw maar vooral ook in de bovenbouw. Het is idioot allemaal.

  Ik zit midden in een wegwegtraject na bijna 42 jaar lesgeven. Zoiets zou niet mogen. fin, ik teken natuurlijk!

 • Dorien Merckens

  Beste collega’s,

  Heb ik goed begrepen dat er zelfs al in de onderbouw sprake zou zijn van een dergelijke uitholling?

  Nu Engeland uit de EU gaat, is dat een mooie aanleiding om Duits en Frans (en voor elk Europees land de taal van de buren) weer meer gewicht te geven.

 • Alie Toussaint-Dekker

  Ik dacht dat ik al had gereageerd in deze kwestie.
  Hoe dan ook, ik teken heel graag onderstaande petitie en zal anderen aansporen hetzelfde te doen!

  Alie Toussaint-Dekker
  Sectie Frans
  Erelid VLLT

 • Erik Kuit

  Goed initiatief van Levende Talen! Inmiddels heb ik de petitie getekend.
  Van deze plannen van de politiek word ik intens droevig. Het getuigt van een ongekende intellectuele armoede en kortzichtigheid. Graag zou ik Levende Talen als tip mee willen geven om deze actie nog breder aan te zetten. Met de petitie wordt er een duidelijk signaal gegeven vanuit het mbo en het voortgezet onderwijs. Ik mis hierin geheel de stem vanuit het hoger onderwijs , HBO (lerarenopleidingen, en hogescholen waar talen nog aangeboden worden) en universiteiten. Laten we als “tweede talen” de krachten bundelen en ook het hoger onderwijs hierbij betrekken. Uiteindelijk hebben deze plannen namelijk ook desastreuze gevolgen voor ons hoger onderwijs. De aanwas van studenten zal hiermee grotendeels verdwijnen. Het is noodzakelijk dat ook vanuit deze hoek een duidelijk signaal gegeven wordt. Bijvoorbeeld d.m.v. een brandbrief ondertekend door vakgroepleiders van hogescholen en universiteiten. Ik hoop dat meer collega’s in actie komen om deze onzalige plannen tegen te gaan . Graag reacties!

 • Arthur van Essen

  Hoe gedateerd Ons onderwijs 2032 nu al is, had niemand ten tijde van het concipiëren van het rapport kunnen bedenken. Er gaan zelfs al stemmen op om, nu het Verenigd Koninkrijk de EU gaat verlaten, het Engels als een van de officiële talen van de Unie, af te schaffen! Wat doe je dan nog met dat rapport?

  Met collegiale groet,

  Arthur van Essen

  (lid van de sectie Engels sinds 1962)

 • Eric

  Heel goed Arthur, afschaffen dat Engels! Daar legt Nederland toch al veel te veel nadruk op. En als “we” het dan niet helemaal afschaffen, dan ben ik er zeker voor om het als verplicht vak op middelbare scholen af te schaffen, als leerlingen hun richting kiezen, en er ook niet al op de basisschool mee te beginnen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *