Category Archives: Over ons

Visie van Levende Talen

Visie Levende Talen wil als vakinhoudelijke organisatie een bijdrage leveren aan het talenonderwijs en inspelen op de veranderingen met het oog op bevordering en verbetering van het talenonderwijs. Daarom besteedt Levende Talen veel aandacht aan actuele en te verwachten ontwikkelingen in het talenonderwijs. De professionalisering van de talendocent staat daarbij centraal alsook de positie van de talen in het onderwijs. Levende Talen vindt het van wezenlijk belang dat de docent goed toegerust blijft voor de praktijk. Daarnaast vindt Levende Talen