Category Archives: Vakbond

Beroepsbeeld Leraar on Tour: Laat je horen!

Beroepsbeeld Leraar on Tour gaat het land in zodat leraren en docenten samen kunnen bouwen aan het Beroepsbeeld Leraar. Ben jij leraar of docent in de buurt van Breda, Ommen of Bunnik? Kom dan naar een van de workshops in november en laat je horen! Maandag 13 november van 16:00-17:30 uur in Breda voor alle leraren po, vo, so en mbo. Locatie Tessenderlandt, Van Riebeecklaan 2, Breda Woensdag 22 november van 14:00-16:00 uur in Ommen voor alle leraren po, vo, so en mbo. Locatie: Korenbloemstraat 2, Ommen Donderdag 23

Contributie-verklaring

Vakbondscontributie verrekenen met het brutoloon! Voor LEVENDE TALEN-leden die werkzaam zijn in het PO, VO, MBO (BVE) en HBO is het op basis van de CAO’s voor deze sectoren mogelijk om net als in de voorgaande jaren de betaalde contributie over het jaar 2023 te verrekenen met het bruto inkomen. Wat moet u doen? Om in aanmerking te komen voor dit voordeel dient u voor 1 november 2023 een contributieverklaring (u kunt die downloaden van de website), vergezeld van een