Tag Archives: Vakbond

Gepubliceerd op de website van de FvOv

Medewerkersreis in het po – FvOv Inzet cao-mbo – FvOv Save the date! NP Onderwijs Kennisfestival op 9 oktober – FvOv Vacature Programmasecretaris Programma Nationale Aanpak Professionalisering Leraren – FvOv Gezocht: onderwijsprofessionals in po en vo voor de ontwikkeling van themapagina’s – FvOv Hoe kunnen we meer docenten van kleur werven en behouden? – FvOv AOW-gerechtigde medewerkers in het vo: onbenut arbeidspotentieel? – FvOv Doelgroep voor Schoolleidersbeurs-vo uitgebreid – FvOv Aanbesteding indienen kansrijke interventies basisvaardigheden po, vo en (v)so –