Met welke kennis kun je hoger onderwijs toegankelijker maken?

Toegankelijkheid in het hoger onderwijs gaat over alle fasen van de studieloopbaan: van de toeleiding naar en voorbereiding op het hoger onderwijs, de instroom in het hoger onderwijs en het doorlopen van de bachelor en/of masterfase tot en met de uiteindelijke diplomering. Om inzicht te krijgen in de kennisbehoefte bij instellingen op het gebied van toegankelijkheid, voert het Kohnstamm Instituut de komende tijd een behoeftepeiling uit in opdracht van de Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO). De ETHO heeft als doel om bij te dragen aan het waarborgen en verbeteren van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. De expertgroep wordt gefinancierd vanuit het ministerie van OCW en is ondergebracht bij het NRO.

Deze enquête is nog in te vullen tot 23/1

Facebooktwitterlinkedinmail