Tag Archives: LTHomepage

Lancering Platform Spaans

Op 12 mei werd het Platform Spaans (PS) gelanceerd! Het PS verzamelt en verspreidt (via een website) informatie tussen hispanisten en geïnteresseerden in de Spaanse taal en cultuur, zowel van Spanje als van Latijns-Amerika. Het onafhankelijke platform deelt en promoot breed georiënteerde informatie met betrekking tot activiteiten en nieuws over de Spaanstalige wereld in Nederland en richt zich tot een breed schaal aan groepen, zoals verenigingen voor docenten op het vo, tolken en vertalers, universitaire studenten of onderwijsinstellingen. PS is

Webevent moderne vreemde talen

De uitdagingen voor de actualisatie van de examenprogramma’s moderne vreemde talen! Do 19 mei 2022 15:30 – 16:30 uur De moderne vreemde talen staan aan de vooravond van de actualisatie van de examenprogramma’s vmbo, havo en vwo. Dit webevent besteedt aandacht aan maatschappelijke uitdagingen als toegenomen mobiliteit, cultuurreflectie, meertaligheid en kansengelijkheid. Maar ook samenhang, doorlopende leerlijnen, interculturele competenties, taalbewustzijn en het Europees Referentiekader komen aan bod. Rick de Graaff, Alessandra Corda en Doris Abitzsch verwoorden hun visie op het belang van

Het Limburgs is jarig

Zo’n driekwart van de Limburgse bevolking spreekt nog dagelijks Limburgs. Het aantal sprekers ligt daarmee aanzienlijk hoger dan in bijvoorbeeld Friesland. Opmerkelijk is ook dat het Limburgs door alle lagen van de bevolking wordt gesproken en dat ook jongeren het opvallend veel gebruiken op social media. Uit onderzoek van Veldeke Limburg blijkt dat meer dan de helft van de jongeren appt in het Limburgs. Lees meer: https://www.1limburg.nl/het-limburgs-jarig-os-sjoen-taol-besteiht-25-jaor  

ALV in twee delen

ALV in twee delen 4 april 2022 Wegens bijzondere omstandigheden is besloten de ALV in twee delen te organiseren. Het eerste deel heeft op zaterdag 26 maart jl. plaatsgehad. Voor de bespreking van het tweede, financiële deel is een onlinebijeenkomst op zaterdag 14 mei a.s. voorzien, vanaf 10.30 uur. Voor deze bijeenkomst ontvangt u binnenkort een uitnodiging. De belangrijkste agendapunten zijn: Verslag ALV 2021 (m.b.t. financiën) Jaarrekening 2021 Conceptbegroting 2022 Verslag Kascommissie Aanbevelingen Financiële commissie Benoeming nieuw lid Kascommissie   Levende Talen

Masterclass Academische Taalvaardigheid – Radboud Pre-University College of Society

Masterclass Academische Taalvaardigheid – vrijdag 11 maart  Radboud Pre-University College of Society Voor studenten is een goede (academische) taalvaardigheid van groot belang. Wat kun jij als docent doen om jouw leerlingen voor te bereiden op een succesvolle start van hun universitaire studie? In deze masterclass krijg je meer informatie over wat er op de universiteit van startende studenten wordt verwacht op het gebied van taalvaardigheid en over de taaltoets die zij moeten maken. Speciaal voor leerlingen is er een werkcollegereeks over

Nascholing voor docenten Nederlands

Docentendag Nederlands – woensdag 9 maart Radboud Pre-University College of Society Deze nascholingsdag, georganiseerd in samenwerking met de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, staat in het teken van taalkunde, taalbeheersing en letterkunde. Er is keuze uit verschillende workshops, zoals ‘Foute boeken en de leeslijst’ en ‘Digitale interactie: Taal en sociaal gedrag van vandaag’. Na het diner volgt een hoorcollege over de roman Regeneratie (2021) van Eva Coolen. Behalve docenten uit het voortgezet onderwijs zijn ook alumni en andere geïnteresseerden van harte welkom.

Werving nieuwe constructeurs schooljaar 2022-2023

Help jij ons mee examens maken? Ben jij docent in het voortgezet onderwijs? En vind je het ook zo belangrijk dat leerlingen examenvragen krijgen voorgelegd die aansluiten op hun niveau en interesses? Word dan constructeur bij een van de constructiegroepen van Stichting Cito! Voor het nieuwe schooljaar 2022-2023 zoeken wij docenten voor: Arabisch bb, Duits kb, Duits vwo, Frans bb/kb, Frans gl/tl, Fries havo, Fries vmbo, Turks h/v Wat vragen wij van jou? Je hebt als docent recente onderwijservaring aan

Met welke kennis kun je hoger onderwijs toegankelijker maken?

Toegankelijkheid in het hoger onderwijs gaat over alle fasen van de studieloopbaan: van de toeleiding naar en voorbereiding op het hoger onderwijs, de instroom in het hoger onderwijs en het doorlopen van de bachelor en/of masterfase tot en met de uiteindelijke diplomering. Om inzicht te krijgen in de kennisbehoefte bij instellingen op het gebied van toegankelijkheid, voert het Kohnstamm Instituut de komende tijd een behoeftepeiling uit in opdracht van de Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO). De ETHO heeft als doel om