Category Archives: LTHomepage

Adviestabel 2021

Onderstaand de adviestabel voor de centrale examens in de eerste twee tijdvakken van het centraal examen. Door het extra tijdvak en de daardoor beperkte correctietijd die eigenlijk onvoldoende is, is er de laatste tijd veel overleg geweest tussen de bonden, de VO-raad en OCW over deze tabel. Bijgevoegde is hetgeen nu maximaal haalbaar is.   Adviestabel 2021  

Voor leden: digitale FvOv/ABP-informatieavonden ‘Zo zit dat met jouw pensioen!’

Pensioen is belangrijk Onze samenleving verandert voortdurend en jouw pensioen verandert mee. Veranderingen in AOW-leeftijden, opbouw van ABP pensioen en keuzemogelijkheden wanneer je met pensioen gaat, maken pensioen vaak tot een lastig onderwerp. Voor veel mensen lijkt pensioen nog ver weg, voor anderen komt het steeds dichterbij. De FvOv vindt het belangrijk dat je weet wat de mogelijkheden zijn met jouw ABP-pensioen. Daarom hebben wij, in samenwerking met het ABP, digitale voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, via Microsoft Teams. Een pensioenvoorlichter van het

Flankerend traject cao-VO

Beste collega’s,   Zoals u wellicht weet is het ieder jaar een moeizaam proces om te komen tot een goede cao-VO. Het gaat daarbij niet alleen om het loon, maar steeds meer om het wegwerken van knelpunten zoals werkdruk. Werkgevers en werknemers willen nu via een nieuwe aanpak samen zoeken naar oplossingen. Daarom wordt er een z.g. flankerend traject opgestart waarvoor wij bij onze leden ook deelnemers zoeken.   In de bijlagen wordt aard en procedure beschreven. In de PowerPoint

Leraren gezocht voor meetups KLASSEN

In navolging van de documentaireserie KLASSEN vindt er een grootschalige landelijke impact campagne plaats met meetups in elke provincie. Tijdens deze meetups willen we graag de verbinding leggen tussen de verschillende partijen in het onderwijs zodat het onderwerp kansenongelijkheid niet individueel maar in teamverband wordt aangepakt. Omdat leraren helaas nog ondervertegenwoordigd zijn bij de aanmeldingen die we ontvangen voor de meetups en wij de stem van de leraar toch ontzetten belangrijk vinden doen we graag een oproep aan leraren om

ECML-Professional Network Forum Survey “Language Education in Europe: The impact of COVID

LANGUAGE EDUCATION IN EUROPE: THE IMPACT OF COVID   The Covid pandemic has had – and is continuing to have – a profound impact on most of our activities, not least on language education. The ECML, in cooperation with its Professional Network Forum, is today launching a Europe-wide project to gather information and exchange views on how language educators are coping with the challenges, and to reflect on the lessons to be learnt from their experiences. The first step is

Cito zoekt constructeurs voor centrale examens

Help jij ons mee examens maken?                  Ben jij docent in het voortgezet onderwijs of in het middelbaar onderwijs? En vind je het ook zo belangrijk dat leerlingen examenvragen krijgen voorgelegd die aansluiten op hun niveau en interesses? Word dan constructeur bij Cito! Per 1 augustus zoeken wij docenten voor de constructiegroep centrale examens Duits bb, Duits kb en gt, Duits havo, Engels kb, Engels gl/tl, Engels mbo B1, Frans gl/tl, Fries havo, Latijn vwo, Nederlands bb, Nederlands kb, Nederlands

In Memoriam Martin Mulder

Ons erelid Martin Mulder is 7 januari jl. overleden, enkele dagen voordat hij 85 zou worden. Martin Mulder heeft gedurende lange tijd, van 1970 tot 1981 in het hoofdbestuur gewerkt als penningmeester en daarbij verschillende besturen overleefd. Hij was mavodocent en later directeur van de gemeentelijke mavo in Hardenberg. Dat een mavodocent in die jaren lid van het hoofdbestuur werd was een zeldzaamheid. In die jaren was Levende Talen toch vooral een vereniging van leraren aan de HBS en het

Denkmee.cvte.nl

Denkmee.cvte.nl. is een digitaal schoolplein waarop het College voor Toetsen en Examens docenten, mentoren en examensecretarissen uitnodigt om met elkaar ideeën uit te wisselen over de komende examenperiode. Welke vragen leven er en welke ideeën zijn er om de veranderingen goed het hoofd te kunnen bieden? Neem en kijkje en ga in gesprek op denkmee.cvte.nl – College voor Toetsen en Examens