Category Archives: LTHomepage

Bij klachten thuisblijven of kan ik toch gewoon naar school of werk? Beslisboom aangepast

BOinK, AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM hebben een Beslisboom 12+ ontwikkeld voor volwassenen, werkende jongeren en leerlingen/studenten met coronaklachten. Het schema kan gebruikt worden om te bepalen of je naar school of naar het werk kan komen met corona-gerelateerde klachten. De beslisboom wordt regelmatig aangepast naar aanleiding van nieuwe/vernieuwde regelgeving. Klik hier voor de Beslisboom 12+ – versie 14 oktober 2020

Herziene versie servicedocument funderend onderwijs

Het coronavirus COVID-19 heeft grote impact op het funderend onderwijs. Scholen, leraren en leerlingen zijn het afgelopen jaar met veel flexibiliteit en vindingrijkheid met de situatie omgegaan. Het is belangrijk scholen daarbij te ondersteunen, door voortdurend een overzicht te geven van de laatste informatie. De huidige situatie leidt tot vragen rondom corona. In dit document geven we antwoord op deze vragen, gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving, inclusief de coronamaatregelen vanuit het kabinet en de RIVM-richtlijnen. Bijgaand het meest

Privacy & online lessen

De AVG stelt dat persoonsgegevens -waar online lessen ook onder vallen- alleen verzameld en verwerkt mogen worden voor een ‘welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel’. Bij online lessen is dit doel helder: het overbrengen van lesstof. De eventueel opgenomen beelden mogen dus op grond van de AVG alleen hiervoor gebruikt worden en niet voor bijvoorbeeld functionerings- en beoordelingsgesprekken, afhandeling van klachten etc. Scholen zijn volgens de wet verplicht informatiebeveiliging en privacy (IBP) te regelen. Je werkgever heeft dus de verantwoordelijkheid

Ook meewerken aan het landelijk curriculum? Meld je snel aan.

Ook meewerken aan het landelijk curriculum? Meld je snel aan. Inmiddels hebben meer dan 200 leraren en lerarenopleiders/vakdidactici zich aangemeld om mee te werken aan de herziening van de kerndoelen. Wil je ook meewerken aan het landelijk curriculum? Je hebt nog tot en met zaterdag om je aan te melden als lerarenopleider/vakdidacticus. Ben je leraar in het primair of voortgezet onderwijs? Dan kan je je aanmelden tot 29 oktober. Heb je nog vragen? Lees meer in deze nieuwsbrief. Meld je

FvOv/ABP-informatieavonden ‘Zo zit dat met jouw pensioen!’

Pensioen is belangrijk Onze samenleving verandert voortdurend en jouw pensioen verandert mee. Veranderingen in AOW-leeftijden, opbouw van ABP-pensioen en keuzemogelijkheden wanneer je met pensioen gaat, maken pensioen vaak tot een lastig onderwerp. Voor veel mensen lijkt pensioen nog ver weg, voor anderen komt het steeds dichterbij.   De FvOv vindt het belangrijk dat je weet wat de mogelijkheden zijn met jouw ABP-pensioen. Daarom hebben wij, in samenwerking met het ABP, digitale voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, via Microsoft Teams. Een pensioenvoorlichter van het

ECML Webinar on 12 October 2020: “How to ensure that languages flourish in your school”

Would you describe your school as language-sensitive? Were teachers able to address the different linguistic needs of learners during lockdown? How well is your school adapting to hybrid ways of working? Are you looking for inspiring ideas for launching whole-school language projects? If you are a headteacher, inspector or in a role that supports teacher development in relation to language education, this webinar is for you. By showing you a range of easy-to-use resources developed through the ECML project EOL