Category Archives: LTHomepage

De Velon studiedag 11 november 2022 Rotterdam!

De Velon studiedag vindt dit jaar op 11 november 2022 plaats in de havenstad Rotterdam! De studiedag wordt georganiseerd door de vier Rotterdamse lerarenopleidingen: de Pabo’s van Inholland, Thomas More en Hogeschool Rotterdam en de tweedegraads lerarenopleiding, ook van Hogeschool Rotterdam. De organisatie is op dit moment bezig een boeiend en afwisselend programma samen te stellen, wat goed lijkt te lukken gezien de kwaliteit van de ideeën voor workshops die zijn binnengekomen rondom het thema ‘kansen voor alle leerlingen’. Velon: “Er zijn

Bewerking Leidraad Werken een onderwijsverbetering voor het VO

NRO, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, heeft afgelopen jaar Leidraden ‘Werken aan Onderwijsverbetering’ uitgebracht voor het po. Deze leidraden zijn in het po zó goed ontvangen dat NRO besloten heeft om ook voor het vo dergelijke leidraden uit te gaan brengen. NRO wil graag dat er vo-docenten betrokken zijn bij de ontwikkeling van die leidraden en heeft daarom Levende Talen gevraagd om deze oproep onder de aandacht te brengen van haar achterban. Lees meer hierover  Bij vragen kunnen docenten contact opnemen met

La Vuelta, de Ronde van Spanje

Vuelta // Arte. Migrant artists Vuelta // Arte   Deze zomer start La Vuelta, de Ronde van Spanje, op Nederlandse bodem en rijdt door 3 steden: Utrecht, Breda en Den Bosch. In dit kader organiseren we een programma met verschillende lezingen door Spaanse en Nederlandse kunstenaars en kunstprofessionals, waarbij de ontmoeting tussen de actuele kunst en cultuur van beide landen centraal staat. Kunstenaars en curatoren uit Nederland en Spanje vertellen over hun werk en hun ervaring als migrant kunstenaar. Het

E_LIVE Teacher Network!

E-LIVE   “Engaging Languages in Intercultural Virtual Exchange”. The E-LIVE project brings together experts in the field of foreign language education, intercultural virtual exchange, teacher education, school education and technology-enhanced pedagogy from France, the Netherlands and Spain. The E-LIVE project is being funded by the European Erasmus+ Program from January 2022 until December 2024 [https://eliveproject.eu]. E-LIVE addresses key educational needs in a highly dynamic, digitalised, pluricultural and globalised society. E-LIVE aims to contribute to enhancing digital pedagogical competencies of language teacher

Lancering Platform Spaans

Op 12 mei werd het Platform Spaans (PS) gelanceerd! Het PS verzamelt en verspreidt (via een website) informatie tussen hispanisten en geïnteresseerden in de Spaanse taal en cultuur, zowel van Spanje als van Latijns-Amerika. Het onafhankelijke platform deelt en promoot breed georiënteerde informatie met betrekking tot activiteiten en nieuws over de Spaanstalige wereld in Nederland en richt zich tot een breed schaal aan groepen, zoals verenigingen voor docenten op het vo, tolken en vertalers, universitaire studenten of onderwijsinstellingen. PS is

Webevent moderne vreemde talen

De uitdagingen voor de actualisatie van de examenprogramma’s moderne vreemde talen! Do 19 mei 2022 15:30 – 16:30 uur De moderne vreemde talen staan aan de vooravond van de actualisatie van de examenprogramma’s vmbo, havo en vwo. Dit webevent besteedt aandacht aan maatschappelijke uitdagingen als toegenomen mobiliteit, cultuurreflectie, meertaligheid en kansengelijkheid. Maar ook samenhang, doorlopende leerlijnen, interculturele competenties, taalbewustzijn en het Europees Referentiekader komen aan bod. Rick de Graaff, Alessandra Corda en Doris Abitzsch verwoorden hun visie op het belang van

Landelijke workshop `Profielwerkstuk voor de talen’

Landelijke workshop `Profielwerkstuk voor de talen’Donderdag 9 juni | 15:30 – 17:30 uur Er zijn weinig leerlingen die hun PWS schrijven bij een taalvak, en weinig taaldocenten die ervaring hebben met het begeleiden daarvan. Om daar verandering in te brengen, wordt door verschillende universiteiten materiaal ontwikkeld dat leerlingen en docenten op weg kan helpen. Voor talendocenten die benieuwd zijn naar de mogelijkheden om hun leerlingen te begeleiden bij een PWS, wordt er een online workshop ‘Profielwerkstukken voor de talen’ georganiseerd.