Category Archives: LTHomepage

Congres Levende Talen – 8 november in Zwolle

BEGRIJPEN EN BEGREPEN WORDEN – Talen in samenhang Op vrijdag 8 november 2024 vindt het jaarlijks Levende Talen congres plaats met als titel “Begrijpen en begrepen worden – Talen in samenhang”. De keynote wordt verzorgd door Gert Rijlaarsdam waarin hij ingaat op een samenhangend leerplan taal. In het middagprogramma vinden er 60 workshops plaats, o.a. verzorgd door de16 secties van Levende Talen. De dag vindt plaats bij de Buitensociëteit in Zwolle (tegenover het station). Tijdens het congres vinden de uitreikingen

Gepubliceerd op de website van de FvOv

Medewerkersreis in het po – FvOv Inzet cao-mbo – FvOv Save the date! NP Onderwijs Kennisfestival op 9 oktober – FvOv Vacature Programmasecretaris Programma Nationale Aanpak Professionalisering Leraren – FvOv Gezocht: onderwijsprofessionals in po en vo voor de ontwikkeling van themapagina’s – FvOv Hoe kunnen we meer docenten van kleur werven en behouden? – FvOv AOW-gerechtigde medewerkers in het vo: onbenut arbeidspotentieel? – FvOv Doelgroep voor Schoolleidersbeurs-vo uitgebreid – FvOv Aanbesteding indienen kansrijke interventies basisvaardigheden po, vo en (v)so –

Met welke kennis kun je hoger onderwijs toegankelijker maken?

Toegankelijkheid in het hoger onderwijs gaat over alle fasen van de studieloopbaan: van de toeleiding naar en voorbereiding op het hoger onderwijs, de instroom in het hoger onderwijs en het doorlopen van de bachelor en/of masterfase tot en met de uiteindelijke diplomering. Om inzicht te krijgen in de kennisbehoefte bij instellingen op het gebied van toegankelijkheid, voert het Kohnstamm Instituut de komende tijd een behoeftepeiling uit in opdracht van de Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO). De ETHO heeft als doel om

European Language Gazette

The European Language Gazette of the European Centre for Modern Languages of the Council of Europe Gazette 45 – January 2019 Gazette 44 – October-December 2018 Gazette 43 – July-September 2018 Gazette 42 – May-June 2018 Gazette 41 – March-April 2018 Gazette 40 – January-February 2018 Gazette 39 – October-December 2017 Gazette 38 – August-September 2017 Gazette 37 – May-July 2017 Gazette 36 – January-April 2017 Gazette 35 – December 2016 Gazette 34 – November 2016 Gazette 33 – September-October