Category Archives: Taalonderwijs

Curriculum.nu

Nieuwsbrief De ontwikkelteams vragen u om input voor de bouwstenen Reactie DB Levende Talen op derde tussenproduct Curriculum.nu en Engels/MVT, een tussenstand Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich in negen ontwikkelteams over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen, onder andere voor de leergebieden Nederlands en Engels/MVT. Als talendocenten kunnen wij mede bepalen hoe dit toekomstige onderwijs eruit moet zien. Er worden vier zogeheten ontwikkelsessies gehouden. Twee

Zorgwekkende daling aantal Nederlandse scholen wereldwijd

Een bericht aan Levende Talen Geachte relatie, Hierbij stuur ik u het rapport van de Onderwijsinspectie over de gevolgen van de bezuinigingen op het Nederlands onderwijs in het buitenland toe. Het bevestigt helaas onze vermoedens dat de bezuinigingen er bij sommige van onze aangesloten scholen hard inhakken. Er is sprake van een toenemend aantal NTC-scholen dat sluit en de verwachting is dat er nog meer volgen. Scholen teren in op hun reserves en worden gedwongen maatregelen te nemen die de

Polen en Rusland – culturen in dialoog

Met gepaste trots presenteren de sectie Pools en de sectie Russisch u op 18 juni a.s. hun gezamenlijke studiedag 2016! Het wordt een dag vol interessante lezingen over culturele verschillen en overeenkomsten, over dialoog en wederzijdse beïnvloeding tussen schrijvers, musici en anderen. Er zijn tien workshops in twee parallelle sessies over literatuur, taalleren en intercultureel bewustzijn. Daarnaast is er volop ruimte voor informele ontmoetingen. De studiedag is georganiseerd in samenwerking met de afdeling Slavistiek van de Universiteit van Amsterdam en

Nieuwsbrief Bilingualism Matters@NL

Nieuwsbrief Bilingualism Matters@NL voorjaar 2016 Dit is de tekst van de eerste nieuwsbrief van Bilingualism Matters Nederland. Bilingualism Matters is een Europees onderzoeksnetwerk dat kennis over meertaligheid verspreidt. Het werd in 2008 opgericht door professor Antonella Sorace aan de Universiteit van Edinburgh met als doel informatie te verspreiden over de voordelen van het spreken van meer dan één taal. Intussen is Bilingualism Matters uitgegroeid tot een Europees netwerk met elf vestigingen door heel Europa. Sinds september 2014 heeft Bilingualism Matters

Adopteer een taaldocent

Perry van Kerkhoven Ze hebben het nodig, die taaldocenten. Volle klassen, veel nakijkwerk, hun taal bedreigd. Vergeet de geleidehonden, Spaanse puppy’s en armlastige ezels. Steun de taaldocent. Ik blijf het maar betogen: we hebben een mooi vak. Het werk is afwisselend, leerlingen en studenten groeien door jouw inzet, je kunt taal en cultuur brengen. Daarom zijn we een taal gaan studeren. Talen blijven altijd nodig, zelfs als je alleen met een economisch oog naar onderwijs kijkt. Zullen we dat even

Ons onderwijs2032. Eindadvies van het platform onderwijs2032. Een eerste reactie van Levende Talen

Vaardig, waardig, aardig. Deze eigenschappen ziet het platform bij de leerling die in 2032 uitstroomt uit het voortgezet onderwijs om zo toegerust te beginnen aan een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt te betreden. De termen staan voor nadruk op persoonsvorming, kennisontwikkeling en maatschappelijke vorming. Levende Talen heeft op het voorlopige rapport gereageerd en ziet een aantal positieve kanten terugkomen, maar ook pijnpunten. Het eindadvies is weer een advies op hoofdlijnen, de uitwerking gaat pas later beginnen en daarbij bepleiten de opstellers een voortgaande eigen rol van