Laaggeletterd?

In een nuttig artikel laat Neerlandicus Helge Bonset zien dat, in tegenstelling tot wat in de media regelmatig beweerd wordt, er geen sprake van is dat 24% van onze 15-jarigen op grond van het laatste PISA-onderzoek ‘laaggeletterd’ kunnen worden genoemd. Het rapport geeft dat zelf overigens expliciet aan.  Onze 15-jarigen hebben geen moeite met het begrijpen van eenvoudige mededelingen of het lezen van de ondertiteling bij film of tv, maar ze vinden het moeilijk om de kwaliteit en geloofwaardigheid van een tekst te beoordelen, en om te reflecteren op de inhoud en vorm van een tekst. En dat is iets heel anders dan laaggeletterdheid.

In een tweede artikel laat Bonset, naar aanleiding van een kamermotie, zien dat ook Kamerleden (soms) moeite hebben met kritisch lezen, dan wel met het trekken van verantwoorde conclusies.

Dit neemt niet weg dat een deel van de vijftienjarigen wel degelijk moeite hebben met juist die leesvaardigheden die voor het vak geschiedenis van groot belang zijn.

Facebooktwitterlinkedinmail